17 October 2012

Penerokaan

Sambungan di bawah adalah khusus berkaitan dengan penerokaan, pendakian dan pengembaraan.

https://hamydy.wordpress.com/category/pendakian-gunung/

No comments:

Post a Comment