12 January 2012

Terlupakah saya ?

Terlupakah  saya  kepada kenikmatan kekal dalam syurga ?

Berdoalah kita agar hati dan fokus kita untuk mendiami syurga yang penuh dengan keindahan, tidak terlupa.

Hidup di dunia ini, akan tamat.

Tetapi kehidupan dalam syurga tidak akan tamat.

No comments:

Post a Comment