31 March 2011

Rugi Kalau Tidak Dapat Masuk Syurga

Alangkah ruginya, kalau kita yang sudah tergolong ke dalam golongan orang Islam tetapi tidak dapat masuk syurga.

Alangkah ruginya kalau kita tidak mempergunakan peluang yang diberikan oleh Allah swt untuk berusaha untuk memasuki alam syurga.

Peluang telah diberikan.
Cara-cara untuk memasuki syurga telah ditunjukkan oleh Allah swt melalui akhlak Rasulullah saw.

No comments:

Post a Comment