16 October 2010

PERSIAPAN MENUJU KEMATIAN

Persiapan kita menuju kematian dibahagi kepada

Persiapan Sebelum Sakit
memastikan semua harta benda milik kita di rekod dan ditanda dengan jelas.
Harta seperti
buku-buku. 
Pastikan semua buku-buku milik kita hendaklah ditanda dengan jelas, seperti di cop nama hakmilik kita, supaya orang yang hidup nanti senang dan tidak keliru untuk menguruskannya.

No comments:

Post a Comment